Quần áo

Quần áo

27 thg 3, 2010

Quảng cáo trên trang 2 Thời Trang

1. Báo giá quảng cáo trên website http://www.2thoitrang.com/

STT
Vị trí

Giá theo tháng (VNĐ/1 tháng)
Kích thước Giảm 10-15 % khi đăng kí từ 6 tháng trở lên
1 Header Banner
600x70 3.000.000 (ở tất cả các trang và home)
2 Center Banner
600x70 2.500.000 (xuất hiện ở cuối mỗi bài viết)
3 Medium Rectangle
300x250 2.000.000 (ở cột phải tất cả các trang và home)
4 Medium Rectangle 300x100 1.000.000 (ở tất cả các trang và home)
5 Bottom Banner
600x70 2.500.000 (ở tất cả các trang và home)
6 Video
300x250 1.500.000 (ở trang home, file flv)
7
Text Link (vị trí) 2 dòng 150.000 (ở tất cả các trang và home)


2. Hình thức quảng cáo dạng viết bài cho Doanh nghiệp

Các Doanh nghiệp có nhu cầu viết bài giới thiệu các sản phẩm thời trang, hay các sản phẩm khác. 2thoitrang.com sẽ post nội dung theo ý doanh nghiệp. Nội dung sẽ được giới thiệu liên tục trong 7 ngày ở trang home và bài viết, sau đó tồn tại vĩnh viễn trong chuyên mục với phí 500.000 đồng/tuần.

3. Liên hệ quảng cáo:

Miss. Ngọc
Di Động: 01264982136
Email:
Địa chỉ Website: http://www.2thoitrang.com

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ